Новости25 трав.UKRU

З 1 по 4 червня в Брюсселі відбудеться екологічна конференція

Єврокомісія представить план дій, який зробить можливим знизити рівень забруднення повітря, води й ґрунту до 2050 року, повідомляє GreenPost.

Основною темою конференції «Зелений тиждень ЄС», що відбудеться наступного тижня в Брюсселі, стане нульове забруднення довкілля як результат людської діяльності.

Згідно з Європейською Зеленою угодою Європейська комісія представила на розгляд план дій для ЄС. У ньому викладено цілісне бачення на 2050 рік: зменшення рівня забруднення до такого, що більше не шкодить здоров’ю людей і не загрожує процвітанню екосистем, а також кроки для досягнення цієї мети. План охоплює всі відповідні політичні рішення ЄС щодо запобігання забрудненню, огляд відповідного законодавства на вияв залишків, які мають бути відкоригованими, і правових зобов’язань, для втілення яких необхідне краще впровадження. Окремо комісія звернула увагу на те, як використовувати сучасні цифрові рішення для боротьби з екологічною ситуацією.

Виконавчий віцепрезидент з питань Європейської Зеленої угоди Франс Тіммерманс сказав: «Брюссельський план має на меті забезпечити безтоксичне середовище для людства і всієї планети. Новітні екологічні технології допоможуть зменшити шкідливий вплив, побудувати чисту, кругову й кліматично нейтральну економіку та запропонувати нові можливості для бізнесу, а не ставати на заваді йому».

План окреслює низку основних ініціатив та дій, зокрема: ● узгодження стандартів якості повітря з найновішими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, ● перегляд стандартів якості води, зменшення забруднення ґрунтів і посилення мір відновлення, ● перегляд більшості законів ЄС про відходи з метою їх адаптації до принципів чистої та кругової економіки, згідно з Таблицею екологічних результатів регіонів ЄС для сприяння нульовому забрудненню в різних регіонах, ● зменшення впливу зовнішнього забруднення в ЄС шляхом обмеження експорту відходів та продуктів, що мають шкідливий токсичний вплив, до країн «третього світу», запуск «Живих лабораторій», ● консолідація Центру знань ЄС з питань нульового забруднення та зацікавлених сторін у єдину Платформу.

Зелений план дій поєднується з цілями ЄС щодо кліматичної нейтральності, охорони здоров’я, біорізноманіття та ефективності використання ресурсів і спирається на ініціативи в галузі енергетики, промисловості, транспорту, кругової економіки та сільського господарства.

З його допомогою європейці створять здорове середовище для проживання, зменшать рівень негативного впливу на людське здоров'я, особливо серед вразливих і соціально незахищених груп населення, сприятимуть стійкому відновленню та збереженню біорізноманіття.

План дій встановлює ключові цілі до 2030 року: ● поліпшення якості повітря для зменшення кількості передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря, на 55 %; ● поліпшення якості води шляхом зменшення пластикових відходів у морі на 50 % і мікропластику — на 30 %; ● поліпшення якості ґрунту внаслідок зменшення втрат поживних речовин і використання хімічних пестицидів, на 50 %; ● скорочення рівня забруднення повітря на 25 %; ● зменшення частки людей, яких хронічно турбує транспортний шум, на 30 %, істотне зменшення утворення побутових відходів та на 50 % — залишкових комунальних відходів.

Зелений тиждень Європейського Союзу — найбільша щорічна подія з питань екологічної політики, яка пройде цьогоріч 1—4 червня, дозволить громадянам ЄС обговорити нульове забруднення з багатьох сторін на головній конференції в Брюсселі, на більш ніж 600 партнерських заходах, як безпосередньо, так і онлайн.

Liza Banko